Termické odjehlení

Jsme dodavatelé zařízení pro termické odhrotování – německého výrobce ATL