Refresh loader

SPRÁVA BUDOV

SPRÁVA BUDOV

Jsme schopni zajistit provoz technologických center, včetně servisů  a revizí.

Součástí chodu každé firmy je řada procesů a činností, které přímo nesouvisejí s jejími hlavními aktivitami. Cílem facility managementu je dosažení co nejvyšší efektivity chodu vašich nemovitostí při zachování nízkých provozních nákladů a vysokého komfortu vás i všech vašich zaměstnanců. Zaručíme Vám špičkovou péči, pokud se jedná o malé jednotky, komerční nebo logistické areály, pomocí našich specializovaných pracovníků.

FM je strategický nástroj řízení, s jehož pomocí dosáhneme optimální strukturu nevýrobních nákladů a s tím odpovídající kvalitu a užitek jednotlivých procesů. Důraz klademe na řízení, kompetenci, odpovědnost, kvalitu a záruky za poskytované služby.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH PŘÍNOSŮ PRO ZÁKAZNÍKA

  • důsledná kontrola procesů – minimalizace sankcí při nesplnění povinností předepsaných státem (údržba technologických zařízení pro provoz budovy,odborné kontroly a revize, odpady, BOZP).
  • jeden komunikační a fakturační partner – přímá odpovědnost za svěřené procesy, méně organizačních a informačních kolizí, nastavení stabilního cash-flow
  • maximální využití správy provozní dokumentace a její metodická aktualizace v čase = uchování klíčových informací o provozu objektu, snížení rizikovosti při havarijních situacích, apod.

NABÍZÍME :

  • Provoz, údržba a servis technických zařízení
   (Zajištění provozní údržby objektu a technických zařízení )
  • Nepřetržitá havarijní služba
   (Možnost zamezení vzniku dalších škod na majetku, odstranění závad)
  • Záruční a pozáruční servis
   (Vyřízení reklamace)
  • Revize , odborné technické prohlídky
   (Zajištění revizí dle platných vyhlášek a norem např. elektro, výtahy, spotřebiče, aj.)
  • Dálkový monitoring. Nepřetržitá havarijní služba
   (Napojení objektu na systém měření a regulace, poruchová hlášení atd.)
  • Činnost PO a BOZP
   (Kontrolní činnost požárním technikem, revize PH a HP)
  • Vedení klíčového hospodářství
   (Evidence klíčového hospodářství, systém generálního klíče)
  • Optimalizace nákladů spojené se správou budov
   (Vnitřní audit, porovnání cenových nabídek, pomoc při realizaci zakázky – výběr vhodné firmy)